HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 馬鞍山翠擁華庭 Monte vista

338 更新日期 16/12/2020 
售價
$0
租金
$3,500
翠擁華庭B1-138車位放租,室內車位 仲有同地點車位B3-23車位放租,全部車位12月起租 WhatsApp聯絡:9709 7018 Bill
Bill
97097018