HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 荃灣荃威花園

264 更新日期 22/12/2019 
售價
$0
租金
$2,600
荃威花園車位 (L1 / 94) 業主免佣 單邊易泊 可泊大車 距離車場出口及電梯大堂只需30秒 非屋苑業主也可以自由買賣使用
Lam
69881888